Nalatenschap

Nalatenschappen

Als iemand overlijdt, dan komt er veel op u af. Een kamer in een zorgcentrum moet vaak al binnen een week leeg zijn. Soms staan er nog rekeningen open of is er onduidelijkheid over wie de erfgenamen zijn. Helaas zijn soms de erfgenamen juist in conflict met elkaar. Overhaast handelen is niet altijd verstandig. Zeker niet als je niet goed weet hoe de financiën van de overledene waren. Advies vragen is dan van groot belang.

Wij kunnen erfgenamen helpen bij het afwikkelen van een nalatenschap. Het kan zijn dat we een deel van de taken doen, bijvoorbeeld enkel de belastingaangiften. Het kan ook dat we de nalatenschap volledig afwikkelen. We overleggen met de erfgenamen wat hun wensen zijn.

Er kunnen verschillende goede redenen zijn om een nalatenschap niet zelf af te wikkelen:
– De overledene heeft anders besloten
– U heeft als nabestaande onvoldoende kennis of ervaring
– De nalatenschap is complex
– U heeft geen tijd
– Uw hoofd staat niet naar de afwikkeling door het verlies van een dierbare
– Een onverwacht overlijden, waarbij er geen contact met de overledene was
– (Het voorkomen van) onenigheid tussen de erfgenamen
– Wens van de erfgenamen voor een onafhankelijke afwikkeling

Zelf een executeur kiezen tijdens uw leven

Iemand kan zelf in zijn/haar testament een executeur benoemen. Deze persoon wikkelt dan de nalatenschap af zoals de overledene (=erflater) in het testament heeft beschreven. U kunt in uw leven er voor kiezen om Galock Dienstverlening als executeur te benoemen in uw testament. Wij bespreken dan vooraf uw wensen, zodat uw nalatenschap afgewikkeld wordt, zoals u dat wenst.

Erfgenamen kiezen een executeur

Als er geen executeur in het testament benoemd is, kunnen de erfgenamen er voor kiezen om een volmacht te geven aan Galock Dienstverlening om namens de erfgenamen de nalatenschap af te wikkelen. Alle erfgenamen moeten het daarover eens zijn.

Kosten

Er is geen standaardprijs te geven voor de afwikkeling: dit is maatwerk. Wij spreken met u de situatie door en zullen u een inschatting van de kosten geven.