Downloads

Downloads

Onderstaande bestanden kunt u openen door er op te klikken of met de rechtermuisknop op “opslaan als” om deze lokaal op te slaan. 

Let op, indien u het formulier digitaal wilt invullen dient u eerst het bestand op te slaan en daarna vanaf de opgeslagen locatie te openen. Indien u het opent in uw browser loopt u een grote kans dat uw invoer niet juist opgeslagen wordt.

 

Verzoekschrift Onderbewindstelling en/of mentorschap

U heeft dit document nodig indien u een aanvraag bewindvoering en/of mentorschap wilt doen. 

 

Verzoekschrift Curatelestelling

U heeft dit document nodig indien u een aanvraag curatele wilt doen.

 

Akkoordverklaring familie

Deze verklaring moet door familie worden ingevuld om aan te geven dat zij akkoord gaan met het instellen van de beschermingsmaatregel. 

 

Klachtenreglement Galock Dienstverlening

Hier vindt u ons klachtenreglement. 

 

Tarievenlijst

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *