Ik ben professional

Galock Dienstverlening voert de beschermingsmaatregelen bewindvoering, mentorschap en curatele uit. Daarbij vinden wij een goede samenwerking met zorgpartners en behandelaars erg belangrijk. Samen kunnen we immers de cliënt op meerdere gebieden ondersteunen. Op die manier helpen we de cliënt om zo snel mogelijk op eigen kracht verder te kunnen.
Om samen een cliënt gericht te helpen, is goede communicatie essentieel. Daarbij draait het voor ons niet om ieders exacte functie en taakverdeling, maar om hoe we elkaar verder helpen ten behoeve van de cliënt.

Graag verkennen we samen met u de manieren om samen te werken en informatie te delen. We zoeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden: dat is onze uitdaging!