Ik ben professional – Bewindvoering

Op deze pagina worden de volgende zaken besproken:

U kunt klikken op de verschillende punten om naar de juiste subtitel te gaan

Wat is bewindvoering?

Bij bewindvoering machtigt de kantonrechter een bewindvoerder om de financiën van een cliënt te beheren. De cliënt wordt dan onder bewind gesteld. Dit wordt ook beschermingsbewind genoemd. Het is de taak van de bewindvoerder om alle financiële zaken van de cliënt te regelen. Denk bijvoorbeeld aan:
• de vaste lasten betalen
• toeslagen aanvragen
• kwijtscheldingen aanvragen
• belastingaangiftes doen

Ook het beheren van roerende en onroerende zaken hoort onder het bewind. U kunt dan denken aan een eigen woning, spaargeld, maar ook een auto of caravan.
De bewindvoerder legt verantwoording af aan de cliënt en aan de kantonrechter.

Waarom zou u kiezen voor bewindvoering?

Bewindvoering is een geschikte maatregel als de cliënt voor korte of langere tijd niet in staat is om de eigen financiën op een goede manier te regelen. Worden de financiële zaken niet adequaat geregeld, dan kan dit tot steeds grotere problemen leiden. Met bewindvoering komt er rust in de financiële situatie van de cliënt. Op die manier kunnen we bovendien voorkomen dat de cliënt nieuwe schulden opbouwt. Ook de gevolgen van betalingsachterstanden, zoals huisuitzetting en afsluiting van gas, water, licht, kunnen we zo vermijden.

Waar is bewindvoering niet voor bedoeld?

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Het is gericht op het voorkomen van nieuwe schulden en het stabiliseren van de financiën. Lijkt het mogelijk om bestaande schulden op korte termijn op te lossen? Dan kan de bewindvoerder wel in overleg bekijken of er een betalingsregeling getroffen kan worden met de schuldeiser(s).

Bij (zeer) problematische schulden geeft Galock Dienstverlening de schuldbemiddeling echter uit handen. We helpen dan om een procedure voor schuldbemiddeling aan te vragen via de gemeente waar de cliënt woont. Na een persoonlijke intake bij de gemeente, kan deze het schuldbemiddelingstraject opstarten. De schuldbemiddelaar, de bewindvoerder en de cliënt zullen dan samen proberen om het schuldprobleem op te lossen.

De bewindvoerder kan niet voorkomen dat schuldeisers de schulden verhogen met diverse kostenverhogende maatregelingen. Dit kunnen bijvoorbeeld rentekosten, incassokosten of deurwaarderskosten zijn. Een bewindvoerder kan ook niet voorkomen dat er deurwaarders aan de deur komen. Een bewindvoerder van Galock Dienstverlening kan er wel voor zorgen dat het bestaansminimum gehandhaafd blijft.

Hoe lang duurt bewindvoering?

De bewindvoering duurt in principe voort, zolang de cliënt niet in staat is om de financiële zaken zelf goed te regelen. Dit kan voor een bepaalde of onbepaalde tijd zijn.
Er zijn drie manieren om de bewindvoering te beëindigen:

• Galock Dienstverlening dient namens de cliënt een verzoek in bij de kantonrechter om de onderbewindstelling op te heffen
• de cliënt wordt onder curatele gesteld
• de cliënt komt te overlijden

Wat kost bewindvoering?

Aan het beschermingsbewind zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie. De kosten zijn dus bij alle bewindvoerders gelijk. 

Heeft een cliënt een minimuminkomen en weinig vermogen? Dan kunnen we samen kijken of de cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand om de kosten voor de bewindvoering te kunnen betalen. Wij vragen deze bijzondere bijstand dan aan.

Wie vraagt bewindvoering aan?

In de eerste plaats kan de cliënt zelf bewindvoering aanvragen. U als betrokken verwijzer/behandelaar kunt dit ook doen. Daarnaast kunnen de partner en familieleden van de cliënt bewindvoering aanvragen. Dat geldt ook voor de voogd van een minderjarige. Wilt u Galock Dienstverlening inschakelen voor de bewindvoering, dan helpen wij de cliënt bij het verzorgen van deze aanvraag.

Hoe meld ik de cliënt aan?

Als u denkt dat bewindvoering een goede optie is voor uw cliënt, neem dan contact met ons op. Galock Dienstverlening komt bij de cliënt thuis of in de instelling om samen te kijken naar de situatie. Natuurlijk kunt u hierbij aanwezig zijn. Wij geven advies over de mogelijkheden.

Treedt u als verzoeker op, dan kunt u vast de aanmeldformulieren van de rechtbank invullen. Familieleden vragen wij een verklaring in te vullen dat zij akkoord gaan met het instellen van het bewind. Klik hier voor alle benodigde formulieren.

Van u als professional vragen we bovendien een ondersteunende verklaring voor de rechtbank, zodat de noodzaak van de beschermingsmaatregel duidelijk wordt. Wij zorgen dat alle papieren worden ingediend bij de rechtbank.

Het is mogelijk dat de cliënt wordt uitgenodigd om bij de rechtbank te verschijnen. Dit gebeurt niet altijd. De kantonrechter kan ook een besluit nemen op basis van de ingediende stukken. Van het besluit van de kantonrechter wordt een beschikking gemaakt. Op het moment dat wij de beschikking hebben ontvangen gaan wij aan de slag.

Hoe verloopt de bewindvoering?

Zodra de kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken, gaan we met de cliënt aan de slag. We gaan eerst in gesprek met de cliënt. In dit gesprek maken we afspraken over het leefgeld en wanneer we dat uitbetalen.

Galock Dienstverlening opent voor de cliënt een beheerrekening en een leefgeldrekening. We regelen dat alle inkomsten en uitgaven via de beheerrekening lopen. Van de leefgeldrekening krijgt de cliënt zelf een pinpas. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de cliënt een overzicht krijgt van de transacties van de rekeningen.

De bewindvoerder legt eenmaal per jaar verantwoording af aan de kantonrechter. Daarnaast worden de cliëntgegevens opgenomen in het bewindregister. Hierin worden de beschikkingsgegevens bewaard, zoals de reden en datum van de onderbewindstelling. Dit register is openbaar te raadplegen tot twee jaar na het einde van van de onderbewindstelling.