Waarom zou u kiezen voor mentorschap?

Waarom zou u kiezen voor mentorschap?

Mentorschap is een geschikte maatregel als de cliënt voor korte of langere tijd zijn persoonlijke belangen niet op een goede manier kan behartigen. De Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) eist daarnaast van zorgverleners dat er een wettelijk vertegenwoordiger is wanneer de cliënt zijn belangen niet kan behartigen. Zorgt iemand niet goed voor zijn persoonlijke zaken, dan kan dit tot steeds grotere problemen leiden. Iemand kan dan niet de benodigde zorg krijgen. Mentorschap kan dit voorkomen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *