Levensexecutele

Levensexecutele

 

Wat is levensexecutele?

Een levensexecuteur is iemand die, terwijl u nog leeft, uw belangen behartigt zodra u dit zelf om wat voor reden dan ook niet meer kunt. Een levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om (volledig of gedeeltelijk) namens u te handelen.

Als u niets geregeld heeft en u het zelf echt niet meer kunt, benoemt de rechter voor u een bewindvoerder of curator. Dit zou iemand kunnen zijn die u zelf niet gekozen zou hebben. Of iemand die u liever helemaal niet als vertrouwenspersoon gehad zou hebben. Indien u zelf een levensexecuteur benoemt, kunt u dit voorkomen.

Alles nu regelen voor later, kan wellicht ongemakkelijk aanvoelen. Maar door het tijdig opstellen van een levenstestament en het daarin benoemen van een vertrouwenspersoon (levensexecuteur) heeft u alles goed geregeld, voor het moment dat u het zelf (tijdelijk of definitief) niet meer kunt!

Wat kan ik met een levenstestament of levensexecutele regelen?

Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Het levenstestament kan ook overzichten bevatten van het vermogen, verzekeringen, abonnementen etc. Zaken die zowel voor u als ook voor de (levens)executeur van belang zijn.

De levensexecuteur kan uw administratie geheel of gedeeltelijk overnemen en uw vermogen beheren. Ook kan hij/zij zorg dragen voor het regelen van zorg (we noemen dat dan vaak de medisch vertegenwoordiger), uw huis en inboedel etc. U spreekt samen af wat u wilt dat hij/zij op een later moment doet.

Het regelen van een levenstestament doet u via de notaris. In overleg met de notaris die het levenstestament met u opmaakt, kunt u ook beperkende bepalingen opnemen. U kunt bijvoorbeeld een toezichthouder aanwijzen die de werkzaamheden van de levensexecuteur moet controleren als u dit zelf niet meer kunt. U kunt ook opnemen wanneer de levensexecuteur aan de gang kan gaan en waarvoor hij/zij toestemming nodig heeft etc.

Kortom: u kunt een regeling helemaal op maat maken, conform uw eigen wensen!

 

Wat zijn de kosten voor een levenstestament?

Voor het afsluiten van een levenstestament moet u langs de notaris. De tarieven kunt u bij uw notaris opvragen.
De kosten voor de levensexecutele zijn afhankelijk van uw wensen, net als de regeling op maat is, zijn de tarieven ook op maat. We kunnen u hier na een vrijblijvend gesprek verder over informeren.

 

Tot wanneer kan ik een levenstestament afsluiten?

Zolang u geestelijk “goed bij de tijd” bent, kunt u hiervoor bij de notaris terecht. Als de notaris twijfelt, dan is deze verplicht een onafhankelijke arts u te laten beoordelen.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

In een testament besluit u wat u na uw dood wenst.
Een levenstestament bevat uw wensen tijdens uw leven, mocht u dit zelf niet meer kenbaar kunnen maken.