Hoe kan ik iemand aanmelden voor curatele?

Hoe kan ik iemand aanmelden voor curatele?

Denkt u dat curatele u of een naaste kan helpen? Neem dan contact met ons op. Wij komen bij u thuis om kennis te maken. Samen kijken we dan naar de situatie. Ook als u nog twijfelt, kunt u contact nemen. We onderzoeken dan met u of curatele een passende maatregel is, of dat een andere beschermingsmaatregel beter past. We vinden het belangrijk dat degene voor wie curatele wordt aangevraagd bij het gesprek aanwezig is.

We voeren eerst een intakegesprek. In dat gesprek horen we van u of een familielid wat de situatie is. Bij dit eerste gesprek geven we u advies over de mogelijkheden. Wilt u ons vragen voor curatele, dan vullen we samen alle papieren in. We vragen familieleden of andere betrokkenen om ook een formulier in te vullen. 
Al deze papieren sturen we naar de rechtbank.

De rechtbank laat u weten wanneer uw situatie behandeld wordt. U krijgt daar van de rechtbank een brief over. Soms wil de rechter u spreken voordat hij uitspraak doet. Maar dat gebeurt niet altijd. De rechter beslist uiteindelijk of u onder curatele wordt gesteld.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *