Wat is mentorschap?

Wat is mentorschap?

De rechter kan een mentor machtigen om uw persoonlijke zaken te behartigen. Dit betekent dat de mentor persoonlijke dingen voor u regelt. Meestal gaat het dan om zorg en medische behandelingen. Galock Dienstverlening kan in dat geval optreden als uw mentor. Wij nemen dan contact op met uw behandelaars. We bespreken met hen uw situatie. Ook bekijken we uw behandelplan of zorgplan. Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk zelf beslist over persoonlijke zaken. We betrekken u daarom bij alles wat we voor u regelen. Kunt u niet meer zelf beslissen? Dan regelen wij uw zaken zoveel mogelijk als u dit graag gewild had. Daarvoor moeten we u en uw wensen goed leren kennen. We komen daarom regelmatig bij u langs. Dan kijken we ook of alle zorg uitgevoerd wordt zoals dit is afgesproken.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *