Curatele

Wat is curatele?

Curatele is een manier om iemand te beschermen. De rechter kan iemand onder curatele stellen omdat hij zijn persoonlijke zaken niet meer kan regelen. Hij kan bijvoorbeeld zijn verzorging of geldzaken niet meer regelen. De rechter bepaalt dan dat een curator dat regelt. Curatele is de meest verregaande beschermingsmaatregel.

 

Wat mag iemand niet meer bij curatele?

Staat iemand onder curatele? Dan mag hij geen rechtshandelingen meer uitvoeren zonder toestemming van de curator.

Hij mag bijvoorbeeld:
• niet trouwen
• geen contracten afsluiten, zoals huurcontracten

 

Wat kost curatele?

De rechter bepaalt ieder jaar wat de kosten voor curatele zijn. De kosten zijn dus voor alle curatoren gelijk. U kunt hier klikken voor de tarieven.

Heeft de persoon om wie het gaat weinig inkomen? Dan kunnen we bijzondere bijstand aanvragen. Zo kan de curatele toch betaald worden.

 

Wie kan curatele aanvragen?

Meestal vraagt een familielid, een zorginstelling of een behandelaar curatele aan. Wij helpen dan met de aanvraag.

Hoe kan ik iemand aanmelden voor curatele?

Denkt u dat curatele u of een naaste kan helpen? Neem dan contact met ons op. Wij komen bij u thuis om kennis te maken. Samen kijken we dan naar de situatie. Ook als u nog twijfelt, kunt u contact nemen. We onderzoeken dan met u of curatele een passende maatregel is, of dat een andere beschermingsmaatregel beter past. We vinden het belangrijk dat degene voor wie curatele wordt aangevraagd bij het gesprek aanwezig is.

We voeren eerst een intakegesprek. In dat gesprek horen we van u of een familielid wat de situatie is. Bij dit eerste gesprek geven we u advies over de mogelijkheden. Wilt u ons vragen voor curatele, dan vullen we samen alle papieren in. We vragen familieleden of andere betrokkenen om ook een formulier in te vullen.
Al deze papieren sturen we naar de rechtbank.

De rechtbank laat u weten wanneer uw situatie behandeld wordt. U krijgt daar van de rechtbank een brief over. Soms wil de rechter u spreken voordat hij uitspraak doet. Maar dat gebeurt niet altijd. De rechter beslist uiteindelijk of u onder curatele wordt gesteld.

Klik hier voor alle benodigde formulieren.

Hoe verloopt de curatele?

Gaat de rechter akkoord is met de curatele? Dan maakt hij een beschikking op. Dat is een papier waarin staat dat iemand onder curatele is gesteld. De rechter stuurt de beschikking naar ons. Als wij die beschikking hebben, dan gaan we aan de slag. We sturen een brief naar alle instanties waar u mee te maken heeft. In deze brief staat dat we uw bewindvoerder zijn. We regelen dat uw post rechtstreeks naar ons wordt gestuurd.

We hebben ook een eerste gesprek met u. Daarin laten we u weten hoeveel leefgeld u krijgt en wanneer u dit krijgt. We openen we een leefgeldrekening. Daar storten we steeds uw leefgeld op. Van de leefgeldrekening krijgt u een pinpas, zodat u zelf bij dit geld kunt. Ook openen we een beheerrekening. We zorgen dat alle inkomsten en uitgaven via die beheerrekening gaan. Wij geven u een overzicht van alle inkomsten en betalingen van allebei de rekeningen.

Ook sturen we een brief naar uw behandelaars en verzorgers. In deze brief staat dat we uw curator zijn. We vragen ook uw behandelplan of zorgplan op. We komen geregeld bij u langs om u beter te leren kennen. Zo leren we ook wat uw persoonlijke wensen zijn. We kijken ook steeds of uw verzorging goed geregeld is.

Eenmaal per jaar leggen wij verantwoording af aan u en aan de rechter. We leggen dan uit hoe we uw geld hebben beheerd.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *