Mentorschap

Wat is mentorschap?

De rechter kan een mentor machtigen om uw persoonlijke zaken te behartigen. Dit betekent dat de mentor persoonlijke dingen voor u regelt. Meestal gaat het dan om zorg en medische behandelingen. Galock Dienstverlening kan in dat geval optreden als uw mentor. Wij nemen dan contact op met uw behandelaars. We bespreken met hen uw situatie. Ook bekijken we uw behandelplan of zorgplan.

Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk zelf beslist over persoonlijke zaken. We betrekken u daarom bij alles wat we voor u regelen. Kunt u niet meer zelf beslissen? Dan regelen wij uw zaken zoveel mogelijk als u dit graag gewild had. Daarvoor moeten we u en uw wensen goed leren kennen. We komen daarom regelmatig bij u langs. Dan kijken we ook of alle zorg uitgevoerd wordt zoals dit is afgesproken.

 

Waarom zou u kiezen voor mentorschap?

Bent u (even) niet meer in staat om voor uzelf te zorgen? Of om de verzorging te regelen? Dan kan mentorschap een oplossing zijn. De mentor zorgt dan op een goede manier voor uw persoonlijke zaken. Hij kan zo voorkomen, dat er steeds grotere problemen ontstaan.

 

Hoe lang duurt mentorschap?

Het mentorschap duurt net zolang als nodig is. Zolang u uw verzorging niet kunt regelen, doet de mentor dat voor u.

 

Wat kost mentorschap?

De rechter bepaalt ieder jaar wat de kosten voor mentorschap zijn. De kosten zijn dus voor alle professionele mentoren gelijk. U kunt hier klikken voor de tarieven.

Heeft u weinig inkomen? Dan kunnen we bijzondere bijstand voor u aanvragen. Zo kunt u het mentorschap toch betalen.

 

Wie vraagt het mentorschap aan?

U kunt zelf mentorschap aanvragen. Wilt u dat wij als uw mentor optreden? Dan helpen we u met deze aanvraag.

Ook een familielid van u kan het mentorschap aanvragen. En een verwijzer of behandelaar van u kan ook bewindvoering aanvragen.

 

Wat vragen we van u?

Wij behandelen u met respect. En we denken met u mee. We houden altijd zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Maar we vragen ook iets van u. We vragen dat u ons ook netjes en met respect behandelt.

We vragen dat u het meteen aan ons doorgeeft, als uw persoonlijke leefomstandigheden veranderen. Laat het bijvoorbeeld weten als er iemand bij u komt wonen of als u naar een arts gaat.

 

Hoe meld ik me aan voor mentorschap?

Denkt u dat mentorschap u kan helpen? Neem dan contact met ons op. Wij komen bij u thuis om kennis te maken. Samen kijken we dan naar uw situatie. U mag hierbij iemand uitnodigen die belangrijk voor u is. Bij dit eerste gesprek geven we u advies over de mogelijkheden. We vullen samen alle papieren in. We vragen uw familieleden of andere betrokkenen om ook een formulier in te vullen. Al deze papieren sturen we naar de rechtbank. De rechtbank laat u weten wanneer uw situatie behandeld wordt. U krijgt daar van de rechtbank een brief over. Soms wil de rechter u spreken voordat hij uitspraak doet. Maar dat gebeurt niet altijd. De rechter beslist uiteindelijk of u een mentor krijgt.

 

Hoe verloopt mentorschap?

Gaat de rechter akkoord met het mentorschap? Dan maakt hij een beschikking op. Dat is een papier waarin staat dat u een mentor heeft. De rechter stuurt de beschikking naar ons. Als wij die beschikking hebben, dan gaan we voor u aan de slag. We sturen een brief naar alle instanties waar u mee te maken heeft. In deze brief staat dat we uw mentor zijn. We vragen ook het behandelplan of zorgplan op. We komen geregeld bij u langs om u beter te leren kennen. Zo leren we ook wat uw persoonlijke wensen zijn. We kijken ook steeds of uw verzorging goed geregeld is. Eenmaal per jaar leggen wij verantwoording af aan u en aan de rechter. We leggen dan uit hoe we met uw persoonlijke zaken omgaan en waarom we dat zo doen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *