Wat is curatele

Wat is curatele?

Curatele is een manier om iemand te beschermen. De rechter kan iemand onder curatele stellen omdat hij zijn persoonlijke zaken niet meer kan regelen. Hij kan bijvoorbeeld zijn verzorging of geldzaken niet meer regelen. De rechter bepaalt dan dat een curator dat regelt. Curatele is de meest verregaande beschermingsmaatregel.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *