Bewindvoering en schulden

Bewindvoering en schulden

Als er problematische schulden zijn, proberen wij u aan te melden bij de schuldhulpverlening. Hiervoor moeten wij eerst zeker weten dat we alle schuldeisers kennen. We moeten ook een compleet dossier aanleveren met allerlei documenten en bewijsstukken. Dit kost veel tijd.

Als we het dossier hebben aangeleverd bij de schuldhulpverlening moeten we wachten of ze besluiten om u te helpen of niet. Iedere gemeente beoordeelt dit zelf. De gemeente kan u ook afwijzen. Bijvoorbeeld wanneer er al eerder gebruik is gemaakt van schuldhulpverlening of wanneer er sprake is van fraude.


Minnelijk traject (MSNP) of wettelijk traject (WSNP)
De regeling via de gemeente noemen we het minnelijk traject of MSNP. In deze regeling kunnen schuldeisers zelf beslissen of ze akkoord gaan met het voorstel dat de gemeente voor u doet. Als schuldeisers weigeren om mee te werken, kan de rechter gevraagd worden om schuldeisers te dwingen. Dat traject heet de wettelijke schuldsanering of WSNP. De rechter kan dan schuldeisers dwingen om mee te werken. Het minnelijk traject moet altijd eerst geprobeerd zijn.

De schuldeisers krijgen vaak maar een heel klein beetje van de oorspronkelijke schuld. Er wordt van u verwacht dat u zich zoveel mogelijk inzet voor een geslaagde schuldregeling. Dat betekent dat u probeert een betaalde baan te vinden om zoveel mogelijk geld te verdienen om de schuldeisers af te betalen.

Er is een speciale berekening om te berekenen hoeveel geld u moet afstaan aan de schuldeisers, dit heet de vtlb-berekening. De schuldhulpverlening berekent het bedrag en wij zorgen dat het op een speciale rekening komt voor de schuldeisers.

Drie jaar?
Veel mensen denken dat de driejaarstermijn in gaat op het moment dat het dossier wordt aangeleverd. Dat is niet zo! De driejaarstermijn gaat pas in nadat alle schuldeisers akkoord zijn gegaan. Soms duurt ook dit een lange tijd, omdat schuldeisers soms niet reageren of niet akkoord gaan.

Voordat schulden opgelost zijn, zijn we dus een behoorlijke tijd verder. Maar daarna volgt wel de beloning van het schuldenvrij zijn!