Wat is bewindvoering

Wat is bewindvoering?

De rechter kan iemand onder bewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder alle geldzaken voor u regelt. Geldzaken zijn bijvoorbeeld:
* de vaste lasten betalen
* toeslagen aanvragen
* kwijtscheldingen aanvragen
* belastingaangifte doen.

Wij zorgen er ook voor dat uw bezittingen goed worden beheerd. Bij bezittingen kunt u denken aan een eigen woning, spaargeld, een auto, caravan of boot. De bewindvoerder moet laten zien dat hij uw geldzaken goed beheert. Hij of zij legt dus verantwoording af aan u én aan de kantonrechter.

Al uw post gaat automatisch naar uw bewindvoerder. De bewindvoerder spreekt met u af hoeveel leefgeld u krijgt. Hij spreekt ook af of u dit per week of per maand krijgt. Dit geld stort de bewindvoerder op een aparte bankrekening, de leefgeldrekening. Daarvan krijgt u een pinpas. Het geld van deze rekening kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de boodschappen.

De bewindvoerder opent ook een beheerrekening bij de bank. Van die rekening worden uw vaste lasten en rekeningen betaalt. U kunt denken aan de huur, de belastingen en zorgkosten. U kunt zelf niet bij het geld op de beheerrekening. Alleen de bewindvoerder kan bij deze rekening. De bewindvoerder geeft u wel een overzicht van de betalingen van de beheerrekening.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *