Hoe verloopt de bewindvoering?

Hoe verloopt de bewindvoering?

Gaat de rechter akkoord met de bewindvoering? Dan maakt hij een beschikking op. Dat is een papier waarin staat dat u onder bewind bent gesteld. De rechter stuurt de beschikking naar ons. Als wij die beschikking hebben, dan gaan we voor u aan de slag. We sturen een brief naar alle instanties waar u mee te maken heeft. In deze brief staat dat we uw bewindvoerder zijn. We regelen dat al uw post rechtstreeks naar ons wordt gestuurd. We hebben ook een gesprek met u. Daarin laten we u weten hoeveel leefgeld u krijgt en wanneer u dit krijgt. We openen een leefgeldrekening. Daar storten we steeds uw leefgeld op. Van de leefgeldrekening krijgt u een pinpas, zodat u zelf bij dit geld kunt. Ook openen we een beheerrekening. We zorgen dat alle inkomsten en uitgaven via die beheerrekening gaan. Wij geven u een overzicht van alle inkomsten en betalingen van allebei de rekeningen. Eenmaal per jaar leggen wij verantwoording af aan u en aan de rechter. We leggen dan uit hoe we uw geld hebben beheerd.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *