Hoe verloopt de curatele?

Hoe verloopt de curatele?

Gaat de rechter akkoord is met de curatele? Dan maakt hij een beschikking op. Dat is een papier waarin staat dat iemand onder curatele is gesteld. De rechter stuurt de beschikking naar ons. Als wij die beschikking hebben, dan gaan we aan de slag. We sturen een brief naar alle instanties waar u mee te maken heeft. In deze brief staat dat we uw bewindvoerder zijn. We regelen dat uw post rechtstreeks naar ons wordt gestuurd.

We hebben ook een eerste gesprek met u. Daarin laten we u weten hoeveel leefgeld u krijgt en wanneer u dit krijgt. We openen we een leefgeldrekening. Daar storten we steeds uw leefgeld op. Van de leefgeldrekening krijgt u een pinpas, zodat u zelf bij dit geld kunt. Ook openen we een beheerrekening. We zorgen dat alle inkomsten en uitgaven via die beheerrekening gaan. Wij geven u een overzicht van alle inkomsten en betalingen van allebei de rekeningen.

Ook sturen we een brief naar uw behandelaars en verzorgers. In deze brief staat dat we uw curator zijn. We vragen ook uw behandelplan of zorgplan op. We komen geregeld bij u langs om u beter te leren kennen. Zo leren we ook wat uw persoonlijke wensen zijn. We kijken ook steeds of uw verzorging goed geregeld is.

Eenmaal per jaar leggen wij verantwoording af aan u en aan de rechter. We leggen dan uit hoe we uw geld hebben beheerd.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *