Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

De rechter kan iemand onder bewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder alle geldzaken voor u regelt. Geldzaken zijn bijvoorbeeld:
• de vaste lasten betalen
• toeslagen aanvragen
• kwijtscheldingen aanvragen
• belastingaangifte doen.

Wij zorgen er ook voor dat uw bezittingen goed worden beheerd. Bij bezittingen kunt u denken aan een eigen woning, spaargeld, een auto, caravan of boot. De bewindvoerder moet laten zien dat hij uw geldzaken goed beheert. Hij of zij legt dus verantwoording af aan u én aan de kantonrechter.

Al uw post gaat automatisch naar uw bewindvoerder. De bewindvoerder spreekt met u af hoeveel leefgeld u krijgt. Hij spreekt ook af of u dit per week of per maand krijgt. Dit geld stort de bewindvoerder op een aparte bankrekening, de leefgeldrekening. Daarvan krijgt u een pinpas. Het geld van deze rekening kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de boodschappen.

De bewindvoerder opent ook een beheerrekening bij de bank. Van die rekening worden uw vaste lasten en rekeningen betaalt. U kunt denken aan de huur, de belastingen en zorgkosten. U kunt zelf niet bij het geld op de beheerrekening. Alleen de bewindvoerder kan bij deze rekening. De bewindvoerder geeft u wel een overzicht van de betalingen van de beheerrekening.

Hoe kan bewindvoering mij helpen?

Bewindvoering kan u helpen als u uw eigen geldzaken niet goed kunt regelen. Het is heel belangrijk dat uw geldzaken goed gedaan worden. Anders kunt u grote problemen krijgen. De bewindvoerder zorgt dat er rust komt in uw geldzaken. Daardoor bouwt u geen nieuwe schulden op. Het voorkomt ook dat u uw huis wordt uitgezet. En dat gas, water en licht worden afgesloten.

 

Waar is bewindvoering niet voor bedoeld?

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden die u al heeft op te lossen. We helpen u alleen om nieuwe schulden te voorkomen.
Wij kunnen wel met u uitzoeken wie u kan helpen om bestaande schulden aan te pakken.

We kunnen ook niet voorkomen dat er deurwaarders aan de deur komen. We kunnen wel de deurwaarders informeren over uw situatie. Op die manier houden ze niet te veel geld van u in.

 

Hoe lang duurt bewindvoering?

Bewindvoering duurt net zolang als het nodig is. Als u uw geldzaken weer zelf wilt regelen, kijken we eerst samen met u op welke manier dit kan. We vragen de rechter dan om de bewindvoering te stoppen.

 

Wat kost bewindvoering?

De rechter bepaalt ieder jaar wat de kosten voor bewindvoering zijn. De kosten zijn dus voor alle bewindvoerders gelijk. 
U kunt hier klikken voor de tarieven.

Heeft u weinig inkomen? Dan kunnen we bijzondere bijstand voor u aanvragen. Zo kunt u de bewindvoering toch betalen.

 

Wie vraagt bewindvoering aan?

U kunt zelf bewindvoering aanvragen. Wilt u dat wij als uw bewindvoerder optreden? Dan helpen we u met deze aanvraag. Ook een familielid van u kan bewindvoering aanvragen. En een verwijzer of behandelaar van u kan ook bewindvoering aanvragen.

 

Wat vragen we van u?

Wij behandelen u met respect. En we denken met u mee. We houden altijd zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Daar staat tegenover dat we ook iets van u vragen. We vragen dat u ons ook netjes en met respect behandelt. We vragen dat u het meteen aan ons doorgeeft, als uw persoonlijke leefomstandigheden veranderen. Laat het bijvoorbeeld weten als er een kind op komst is, als u een andere baan krijgt of als er iemand bij u komt wonen.

 

Hoe meld ik me aan voor bewindvoering?

Denkt u dat bewindvoering u kan helpen? Neem dan contact met ons op. Wij komen bij u thuis om kennis te maken. Samen kijken we dan naar uw situatie. U mag hierbij iemand uitnodigen die belangrijk voor u is. Bij dit eerste gesprek geven we u advies over de mogelijkheden. Wilt u ons vragen voor bewindvoering, dan vullen we samen alle papieren in. We vragen uw familieleden of andere betrokkenen om ook een formulier in te vullen. Al deze papieren sturen we naar de rechtbank.

De rechtbank laat u weten wanneer uw situatie behandeld wordt. U krijgt daar van de rechtbank een brief over. Soms wil de rechter u spreken voordat hij uitspraak doet. Maar dat gebeurt niet altijd. De rechter beslist uiteindelijk of u onder bewind wordt gesteld.

Klik hier voor alle benodigde formulieren.

 

Hoe verloopt de bewindvoering?

Gaat de rechter akkoord met de bewindvoering? Dan maakt hij een beschikking op. Dat is een papier waarin staat dat u onder bewind bent gesteld. De rechter stuurt de beschikking naar ons. Als wij die beschikking hebben, dan gaan we voor u aan de slag. We sturen een brief naar alle instanties waar u mee te maken heeft. In deze brief staat dat we uw bewindvoerder zijn. We regelen dat al uw post rechtstreeks naar ons wordt gestuurd. We hebben ook een gesprek met u. Daarin laten we u weten hoeveel leefgeld u krijgt en wanneer u dit krijgt. We openen een leefgeldrekening. Daar storten we steeds uw leefgeld op. Van de leefgeldrekening krijgt u een pinpas, zodat u zelf bij dit geld kunt. Ook openen we een beheerrekening. We zorgen dat alle inkomsten en uitgaven via die beheerrekening gaan. Wij geven u een overzicht van alle inkomsten en betalingen van allebei de rekeningen. Eenmaal per jaar leggen wij verantwoording af aan u en aan de rechter. We leggen dan uit hoe we uw geld hebben beheerd.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *