Hoe verloopt mentorschap?

Hoe verloopt mentorschap?

Gaat de rechter akkoord met het mentorschap? Dan maakt hij een beschikking op. Dat is een papier waarin staat dat u een mentor heeft. De rechter stuurt de beschikking naar ons. Als wij die beschikking hebben, dan gaan we voor u aan de slag. We sturen een brief naar alle instanties waar u mee te maken heeft. In deze brief staat dat we uw mentor zijn. We vragen ook het behandelplan of zorgplan op. We komen geregeld bij u langs om u beter te leren kennen. Zo leren we ook wat uw persoonlijke wensen zijn. We kijken ook steeds of uw verzorging goed geregeld is. Eenmaal per jaar leggen wij verantwoording af aan u en aan de rechter. We leggen dan uit hoe we met uw persoonlijke zaken omgaan en waarom we dat zo doen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *