Wat kost bewindvoering?

Wat kost bewindvoering?

Aan het beschermingsbewind zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie. De kosten zijn dus bij alle bewindvoerders gelijk. U kunt hier klikken voor de tarieven.

Heeft een cliënt een minimuminkomen en weinig vermogen? Dan kunnen we samen kijken of de cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand om de kosten voor de bewindvoering te kunnen betalen. Wij vragen deze bijzondere bijstand dan aan.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *