Wat mag de cliënt niet meer bij curatele?

Wat mag de cliënt niet meer bij curatele?

Iemand die onder curatele is gesteld (de curandus) verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid. Dat betekent dat hij of zij geen rechtshandelingen meer mag verrichten. Rechtshandelingen zijn bijvoorbeeld:
• koop- of huurcontract sluiten
• een testament maken
• een huwelijk sluiten
• een samenlevingscontract aangaan
Als de curandus toch een rechtshandeling verricht zonder toestemming van de curator, kan de curator die handeling ongedaan maken.