Wat is mentorschap?

Wat is mentorschap?

Bij mentorschap machtigt de kantonrechter een mentor om de persoonlijke zaken van een cliënt te behartigen. U kunt daarbij denken aan contact onderhouden en afspraken maken met artsen van de cliënt en de verpleging.

De wet schrijft voor dat de mentor de cliënt zoveel mogelijk betrekt bij deze persoonlijke zaken. Galock Dienstverlening gaat nog een stap verder. Als de cliënt zelf nog zaken kan regelen en over dingen kan beslissen, zullen wij de cliënt daarbij ondersteunen. We nemen zaken alleen over, als dat echt noodzakelijk is. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk de regie over het eigen leven houdt. En als dat echt niet meer gaat, voeren wij de regie zoveel mogelijk volgens de wensen van de cliënt. De mentor legt steeds duidelijk uit aan de cliënt wat hij doet en waarom. De mentor legt verantwoording af aan de cliënt en aan de kantonrechter.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *