Hoe verloopt de bewindvoering?

Hoe verloopt de bewindvoering?

Zodra de kantonrechter de onderbewindstelling heeft uitgesproken, gaan we met de cliënt aan de slag. We gaan eerst in gesprek met de cliënt. In dit gesprek maken we afspraken over het leefgeld en wanneer we dat uitbetalen.

Galock Dienstverlening opent voor de cliënt een beheerrekening en een leefgeldrekening. We regelen dat alle inkomsten en uitgaven via de beheerrekening lopen. Van de leefgeldrekening krijgt de cliënt zelf een pinpas. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de cliënt een overzicht krijgt van de transacties van de rekeningen.

De bewindvoerder legt eenmaal per jaar verantwoording af aan de kantonrechter. Daarnaast worden de cliëntgegevens opgenomen in het bewindregister. Hierin worden de beschikkingsgegevens bewaard, zoals de reden en datum van de onderbewindstelling. Dit register is openbaar te raadplegen tot twee jaar na het einde van van de onderbewindstelling.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *