Hoe lang kan mentorschap duren?

Hoe lang kan mentorschap duren?

Het mentorschap duurt in principe voort, zolang de cliënt niet in staat is om de persoonlijke belangen te behartigen. Dit kan voor een bepaalde of onbepaalde tijd zijn.

Er zijn drie manieren om het mentorschap te beëindigen:
• Galock Dienstverlening dient namens de cliënt een verzoek in bij de kantonrechter om het mentorschap op te heffen
• de cliënt wordt onder curatele gesteld
• de cliënt komt te overlijden

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *