Hoe verloopt de curatele?

Hoe verloopt de curatele?

Zodra de kantonrechter de ondercuratelestelling heeft uitgesproken, gaat we voor de cliënt aan de slag. Wij nemen contact op met de behandelaars om inzage te krijgen in het behandelplan of zorgplan. Daarnaast komen we geregeld bij de cliënt langs. Zo leren we de cliënt kennen, en leren we begrijpen wat voor de cliënt belangrijk is. Besluiten over de zorg nemen we zo veel mogelijk samen met de cliënt.

Voor de financiën openen wij een beheerrekening en leefgeldrekening. We regelen dat alle inkomsten en uitgaven via de beheerrekening lopen. Van de leefgeldrekening krijgt de cliënt zelf een pinpas. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de cliënt een overzicht krijgt van de transacties van de rekeningen.

De curator legt eenmaal per jaar verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. Daarnaast worden de cliëntgegevens opgenomen in het curateleregister. Hierin worden de beschikkingsgegevens bewaard, zoals de reden en datum van de ondercuratelestelling. Deze gegevens zijn openbaar raadpleegbaar tot twee jaar na het einde van van de curatele.