Hoe kan ik een cliënt aanmelden?

Hoe kan ik een cliënt aanmelden?

Als u denkt dat mentorschap een goede optie is voor uw cliënt, kunt u contact met ons opnemen voor een eerste afspraak. Ook als u nog twijfelt, kunt u rustig contact opnemen. Wij kunnen met u meedenken om te bekijken of mentorschap een goede stap is.

Voor de eerste afspraak komen we bij de cliënt thuis of in de instelling. We bekijken dan in een intakegesprek wat de persoonlijke situatie is. Als we het met u en de cliënt erover eens zijn dat mentorschap een geschikte maatregel is, vullen we het aanvraagformulier in. Familieleden vragen we om een ondersteunende verklaring in te vullen. Hierin geven ze aan dat zij akkoord gaan met het instellen van het mentorschap.

Van u als professional vragen we ook een ondersteunende verklaring in te vullen voor de rechtbank, zodat de noodzaak van de beschermingsmaatregel duidelijk wordt. Wij zorgen dat alle papieren worden ingediend bij de rechtbank.

Het kan zijn dat de rechter de cliënt persoonlijk wilt spreken over de aanvraag. De cliënt krijgt dan een oproep om op de zitting te verschijnen. Dit gebeurt echter niet altijd. De kantonrechter kan ook een besluit nemen op basis van de ingediende stukken. Van het besluit van de kantonrechter wordt een beschikking gemaakt. Op het moment dat wij de beschikking hebben ontvangen, gaan wij aan de slag.

Klik hier voor alle benodigde formulieren.