Hoe lang duurt bewindvoering?

Hoe lang duurt bewindvoering?

De bewindvoering duurt in principe voort, zolang de cliënt niet in staat is om de financiële zaken zelf goed te regelen. Dit kan voor een bepaalde of onbepaalde tijd zijn.
Er zijn drie manieren om de bewindvoering te beëindigen:

• Galock Dienstverlening dient namens de cliënt een verzoek in bij de kantonrechter om de onderbewindstelling op te heffen
• de cliënt wordt onder curatele gesteld
• de cliënt komt te overlijden

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *