Wie kan het mentorschap aanvragen?

Wie kan het mentorschap aanvragen?

In de eerste plaats kan de cliënt zelf mentorschap aanvragen. U als betrokken verwijzer/behandelaar kunt dit ook doen. Daarnaast kunnen de partner en familieleden van de cliënt mentorschap aanvragen. Wilt u Galock Dienstverlening inschakelen voor het mentorschap, dan helpen wij de cliënt bij het verzorgen van deze aanvraag.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *