Wat is bewindvoering?

Wat is bewindvoering?

Bij bewindvoering machtigt de kantonrechter een bewindvoerder om de financiën van een cliënt te beheren. De cliënt wordt dan onder bewind gesteld. Dit wordt ook beschermingsbewind genoemd. Het is de taak van de bewindvoerder om alle financiële zaken van de cliënt te regelen. Denk bijvoorbeeld aan:
• de vaste lasten betalen
• toeslagen aanvragen
• kwijtscheldingen aanvragen
• belastingaangiftes doen

Ook het beheren van roerende en onroerende zaken hoort onder het bewind. U kunt dan denken aan een eigen woning, spaargeld, maar ook een auto of caravan.
De bewindvoerder legt verantwoording af aan de cliënt en aan de kantonrechter.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *