Wat doen wij als uw bewindvoerder?

Wat doen wij als uw bewindvoerder?

Wij regelen uw geldzaken voor u. We doen dit zoveel mogelijk op een manier die prettig voor u is. Geldzaken zijn bijvoorbeeld:
* de vaste lasten betalen
* toeslagen aanvragen
* kwijtscheldingen aanvragen
* belastingaangifte doen

Wij zorgen er ook voor dat uw bezittingen goed worden beheerd. Bij bezittingen kunt u denken aan een eigen woning, spaargeld, een auto, caravan of boot.

Als de rechter besluit dat u onder bewind wordt gesteld, dan maakt hij een beschikking op. Dat is een papier waarin staat dat u onder bewind bent gesteld. Als wij de beschikking hebben gekregen, gaan we voor u aan de slag.

Instanties

We sturen een brief naar alle instanties waar u mee te maken heeft. In deze brief staat dat we uw bewindvoerder zijn. We regelen dat uw post rechtstreeks naar ons wordt gestuurd.

Leefgeld

Eerst willen we u uitgebreid spreken. We bespreken dan wanneer u leefgeld krijgt en hoeveel dit is. Dit geld storten wij op een leefgeldrekening. Van deze rekening krijgt u een pinpas. Zo kunt u zelf bij dit geld.

Beheerrekening

We openen ook een beheerrekening. Wij zorgen ervoor dat alle inkomsten en uitgaven via de beheerrekening gaan. U kunt hierbij denken aan de huur, de belastingen en zorgkosten. U kunt zelf niet bij het geld op de beheerrekening. Alleen de bewindvoerder kan bij deze rekening. De bewindvoerder geeft u wel een overzicht van de betalingen van de beheerrekening.

Verantwoording afleggen

Wij moeten laten zien dat we uw geldzaken goed beheren. We leggen dus verantwoording af aan u én aan de kantonrechter.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *