Welke extra diensten levert Galock Dienstverlening bij curatele?

Welke extra diensten levert Galock Dienstverlening bij curatele?

Weinig bewindvoerders leveren extra diensten aan mensen die onder curatele worden gesteld. Galock Dienstverlening doet dat wel. Bij een ondercuratelestelling is vaak sprake van meerzijdige problematiek. Daardoor is er een intensiever contact met de cliënt nodig. De professionals van Galock Dienstverlening hebben grote ervaring binnen het maatschappelijk werk in sectoren zoals (welzijn, geriatrie en sociale psychiatrie). Daardoor zijn wij bekend met (psychiatrische) ziektebeelden en comorbiditeit, én met de specifieke benaderingswijze die hierbij noodzakelijk is. Galock Dienstverlening heeft goed zicht op de hulpverleningsmogelijkheden en beschikt over een groot netwerk. Met onze ruime ervaring en uitgebreide netwerk, kunnen we iedere cliënt diensten op maat leveren! En dat is precies ons doel!

Wij willen altijd optimale dienstverlening kunnen bieden. Daarom houden we altijd een zorgvuldige intake en maken een heldere analyse, voordat wij onder een ondercuratelestelling aannemen.