Wat is curatele?

Wat is curatele?

De rechter kan iemand onder curatele stellen, als hij of zij de eigen persoonlijke én financiële zaken niet meer kan behartigen. Curatele houdt in dat de curator beslist over zowel persoonlijke als financiële zaken van de cliënt. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt een curandus genoemd.

Curatele is een vergaande beschermingsmaatregel. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. De rechter zal iemand dan ook alleen onder curatele stellen, als andere beschermingsmaatregelen echt ontoereikend zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een ernstige beperking, verslaving of verkwisting. Verkwisting is een begrip wat voor iedereen een andere invulling heeft. De rechter zal uiteindelijk moeten uitmaken of er daadwerkelijk objectief sprake is van verkwisting.