Wat kost curatele?

Wat kost curatele?

Aan deze beschermingsmaatregel zijn kosten verbonden. De hoogte van deze kosten worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie. De kosten zijn dus bij alle curatoren gelijk. U kunt hier klikken voor de tarieven.

Heeft een cliënt een minimuminkomen en weinig vermogen? Dan kunnen we samen kijken of de cliënt in aanmerking komt voor bijzondere bijstand om de kosten voor het curatorschap te kunnen betalen. Wij vragen deze bijzondere bijstand dan aan.