Ik zoek informatie – Bewindvoering

Op deze pagina worden de volgende zaken besproken:

U kunt klikken op de verschillende punten, om naar dat stuk tekst te gaan

Wat is bewindvoering?

De rechter kan iemand onder bewind stellen. Dit betekent dat een bewindvoerder alle geldzaken voor u regelt. Geldzaken zijn bijvoorbeeld:
• de vaste lasten betalen
• toeslagen aanvragen
• kwijtscheldingen aanvragen
• belastingaangifte doen.

Wij zorgen er ook voor dat uw bezittingen goed worden beheerd. Bij bezittingen kunt u denken aan een eigen woning, spaargeld, een auto, caravan of boot. De bewindvoerder moet laten zien dat hij uw geldzaken goed beheert. Hij of zij legt dus verantwoording af aan u én aan de kantonrechter.

Al uw post gaat automatisch naar uw bewindvoerder. De bewindvoerder spreekt met u af hoeveel leefgeld u krijgt. Hij spreekt ook af of u dit per week of per maand krijgt. Dit geld stort de bewindvoerder op een aparte bankrekening, de leefgeldrekening. Daarvan krijgt u een pinpas. Het geld van deze rekening kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de boodschappen.

De bewindvoerder opent ook een beheerrekening bij de bank. Van die rekening worden uw vaste lasten en rekeningen betaalt. U kunt denken aan de huur, de belastingen en zorgkosten. U kunt zelf niet bij het geld op de beheerrekening. Alleen de bewindvoerder kan bij deze rekening. De bewindvoerder geeft u wel een overzicht van de betalingen van de beheerrekening.

Hoe kan bewindvoering mij helpen?

Bewindvoering kan u helpen als u uw eigen geldzaken niet goed kunt regelen. Het is heel belangrijk dat uw geldzaken goed gedaan worden. Anders kunt u grote problemen krijgen. De bewindvoerder zorgt dat er rust komt in uw geldzaken. Daardoor bouwt u geen nieuwe schulden op. Het voorkomt ook dat u uw huis wordt uitgezet. En dat gas, water en licht worden afgesloten.

Waar is bewindvoering niet voor bedoeld?

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden die u al heeft op te lossen. We helpen u alleen om nieuwe schulden te voorkomen.
Wij kunnen wel met u uitzoeken wie u kan helpen om bestaande schulden aan te pakken.

We kunnen ook niet voorkomen dat er deurwaarders aan de deur komen. We kunnen wel de deurwaarders informeren over uw situatie. Op die manier houden ze niet te veel geld van u in.

Hoe lang duurt bewindvoering?

Bewindvoering duurt net zolang als het nodig is. Als u uw geldzaken weer zelf wilt regelen, kijken we eerst samen met u op welke manier dit kan. We vragen de rechter dan om de bewindvoering te stoppen.

Wat kost bewindvoering?

De rechter bepaalt ieder jaar wat de kosten voor bewindvoering zijn. De kosten zijn dus voor alle bewindvoerders gelijk. 

Heeft u weinig inkomen? Dan kunnen we bijzondere bijstand voor u aanvragen. Zo kunt u de bewindvoering toch betalen.

Wie vraagt bewindvoering aan?

U kunt zelf bewindvoering aanvragen. Wilt u dat wij als uw bewindvoerder optreden? Dan helpen we u met deze aanvraag. Ook een familielid van u kan bewindvoering aanvragen. En een verwijzer of behandelaar van u kan ook bewindvoering aanvragen.

Wat vragen we van u?

Wij behandelen u met respect. En we denken met u mee. We houden altijd zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Daar staat tegenover dat we ook iets van u vragen. We vragen dat u ons ook netjes en met respect behandelt. We vragen dat u het meteen aan ons doorgeeft, als uw persoonlijke leefomstandigheden veranderen. Laat het bijvoorbeeld weten als er een kind op komst is, als u een andere baan krijgt of als er iemand bij u komt wonen.

Hoe meld ik me aan voor bewindvoering?

Denkt u dat bewindvoering u kan helpen? Neem dan contact met ons op. Wij komen bij u thuis om kennis te maken. Samen kijken we dan naar uw situatie. U mag hierbij iemand uitnodigen die belangrijk voor u is. Bij dit eerste gesprek geven we u advies over de mogelijkheden. Wilt u ons vragen voor bewindvoering, dan vullen we samen alle papieren in. We vragen uw familieleden of andere betrokkenen om ook een formulier in te vullen. Al deze papieren sturen we naar de rechtbank.

De rechtbank laat u weten wanneer uw situatie behandeld wordt. U krijgt daar van de rechtbank een brief over. Soms wil de rechter u spreken voordat hij uitspraak doet. Maar dat gebeurt niet altijd. De rechter beslist uiteindelijk of u onder bewind wordt gesteld.

https://www.galock.nl/ik-zoek-informatie-downloads/

Hoe verloopt de bewindvoering?

Gaat de rechter akkoord met de bewindvoering? Dan maakt hij een beschikking op. Dat is een papier waarin staat dat u onder bewind bent gesteld. De rechter stuurt de beschikking naar ons. Als wij die beschikking hebben, dan gaan we voor u aan de slag. We sturen een brief naar alle instanties waar u mee te maken heeft. In deze brief staat dat we uw bewindvoerder zijn. We regelen dat al uw post rechtstreeks naar ons wordt gestuurd. We hebben ook een gesprek met u. Daarin laten we u weten hoeveel leefgeld u krijgt en wanneer u dit krijgt. We openen een leefgeldrekening. Daar storten we steeds uw leefgeld op. Van de leefgeldrekening krijgt u een pinpas, zodat u zelf bij dit geld kunt. Ook openen we een beheerrekening. We zorgen dat alle inkomsten en uitgaven via die beheerrekening gaan. Wij geven u een overzicht van alle inkomsten en betalingen van allebei de rekeningen. Eenmaal per jaar leggen wij verantwoording af aan u en aan de rechter. We leggen dan uit hoe we uw geld hebben beheerd.

Bewindvoering en schulden

Als er problematische schulden zijn, proberen wij u aan te melden bij de schuldhulpverlening. Hiervoor moeten wij eerst zeker weten dat we alle schuldeisers kennen. We moeten ook een compleet dossier aanleveren met allerlei documenten en bewijsstukken. Dit kost veel tijd.

Als we het dossier hebben aangeleverd bij de schuldhulpverlening moeten we wachten of ze besluiten om u te helpen of niet. Iedere gemeente beoordeelt dit zelf. De gemeente kan u ook afwijzen. Bijvoorbeeld wanneer er al eerder gebruik is gemaakt van schuldhulpverlening of wanneer er sprake is van fraude.


Minnelijk traject (MSNP) of wettelijk traject (WSNP)

De regeling via de gemeente noemen we het minnelijk traject of MSNP. In deze regeling kunnen schuldeisers zelf beslissen of ze akkoord gaan met het voorstel dat de gemeente voor u doet. Als schuldeisers weigeren om mee te werken, kan de rechter gevraagd worden om schuldeisers te dwingen. Dat traject heet de wettelijke schuldsanering of WSNP. De rechter kan dan schuldeisers dwingen om mee te werken. Het minnelijk traject moet altijd eerst geprobeerd zijn.

De schuldeisers krijgen vaak maar een heel klein beetje van de oorspronkelijke schuld. Er wordt van u verwacht dat u zich zoveel mogelijk inzet voor een geslaagde schuldregeling. Dat betekent dat u probeert een betaalde baan te vinden om zoveel mogelijk geld te verdienen om de schuldeisers af te betalen.

Er is een speciale berekening om te berekenen hoeveel geld u moet afstaan aan de schuldeisers, dit heet de vtlb-berekening. De schuldhulpverlening berekent het bedrag en wij zorgen dat het op een speciale rekening komt voor de schuldeisers.

Drie jaar?

Veel mensen denken dat de driejaarstermijn in gaat op het moment dat het dossier wordt aangeleverd. Dat is niet zo! De driejaarstermijn gaat pas in nadat alle schuldeisers akkoord zijn gegaan. Soms duurt ook dit een lange tijd, omdat schuldeisers soms niet reageren of niet akkoord gaan.

Voordat schulden opgelost zijn, zijn we dus een behoorlijke tijd verder. Maar daarna volgt wel de beloning van het schuldenvrij zijn!