Ik zoek informatie – Executele

Op deze pagina worden de volgende zaken besproken:

U kunt klikken op de verschillende punten, om naar dat stuk tekst te gaan

Levensexecutele

Wat is levensexecutele?

Een levensexecuteur is iemand die, terwijl u nog leeft, uw belangen behartigt zodra u dit zelf om wat voor reden dan ook niet meer kunt. Een levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om (volledig of gedeeltelijk) namens u te handelen.

Als u niets geregeld heeft en u het zelf echt niet meer kunt, benoemt de rechter voor u een bewindvoerder of curator. Dit zou iemand kunnen zijn die u zelf niet gekozen zou hebben. Of iemand die u liever helemaal niet als vertrouwenspersoon gehad zou hebben. Indien u zelf een levensexecuteur benoemt, kunt u dit voorkomen.

Alles nu regelen voor later, kan wellicht ongemakkelijk aanvoelen. Maar door het tijdig opstellen van een levenstestament en het daarin benoemen van een vertrouwenspersoon (levensexecuteur) heeft u alles goed geregeld, voor het moment dat u het zelf (tijdelijk of definitief) niet meer kunt!

Wat kan ik met een levenstestament of levensexecutele regelen?

Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Het levenstestament kan ook overzichten bevatten van het vermogen, verzekeringen, abonnementen etc. Zaken die zowel voor u als ook voor de (levens)executeur van belang zijn.

De levensexecuteur kan uw administratie geheel of gedeeltelijk overnemen en uw vermogen beheren. Ook kan hij/zij zorg dragen voor het regelen van zorg (we noemen dat dan vaak de medisch vertegenwoordiger), uw huis en inboedel etc. U spreekt samen af wat u wilt dat hij/zij op een later moment doet.

Het regelen van een levenstestament doet u via de notaris. In overleg met de notaris die het levenstestament met u opmaakt, kunt u ook beperkende bepalingen opnemen. U kunt bijvoorbeeld een toezichthouder aanwijzen die de werkzaamheden van de levensexecuteur moet controleren als u dit zelf niet meer kunt. U kunt ook opnemen wanneer de levensexecuteur aan de gang kan gaan en waarvoor hij/zij toestemming nodig heeft etc.

Kortom: u kunt een regeling helemaal op maat maken, conform uw eigen wensen!

Wat zijn de kosten voor een levenstestament?

Voor het afsluiten van een levenstestament moet u langs de notaris. De tarieven kunt u bij uw notaris opvragen.
De kosten voor de levensexecutele zijn afhankelijk van uw wensen, net als de regeling op maat is, zijn de tarieven ook op maat. We kunnen u hier na een vrijblijvend gesprek verder over informeren.

Tot wanneer kan ik een levenstestament afsluiten?

Zolang u geestelijk “goed bij de tijd” bent, kunt u hiervoor bij de notaris terecht. Als de notaris twijfelt, dan is deze verplicht een onafhankelijke arts u te laten beoordelen.

Wat is het verschil tussen een testament en een levenstestament?

In een testament besluit u wat u na uw dood wenst.
Een levenstestament bevat uw wensen tijdens uw leven, mocht u dit zelf niet meer kenbaar kunnen maken.

Nalatenschappen

Als iemand overlijdt, dan komt er veel op u af. Een kamer in een zorgcentrum moet vaak al binnen een week leeg zijn. Soms staan er nog rekeningen open of is er onduidelijkheid over wie de erfgenamen zijn. Helaas zijn soms de erfgenamen juist in conflict met elkaar. Overhaast handelen is niet altijd verstandig. Zeker niet als je niet goed weet hoe de financiën van de overledene waren. Advies vragen is dan van groot belang.

Wij kunnen erfgenamen helpen bij het afwikkelen van een nalatenschap. Het kan zijn dat we een deel van de taken doen, bijvoorbeeld enkel de belastingaangiften. Het kan ook dat we de nalatenschap volledig afwikkelen. We overleggen met de erfgenamen wat hun wensen zijn.

Er kunnen verschillende goede redenen zijn om een nalatenschap niet zelf af te wikkelen:

  • De overledene heeft anders besloten
  • U heeft als nabestaande onvoldoende kennis of ervaring
  • De nalatenschap is complex
  • U heeft geen tijd
  • Uw hoofd staat niet naar de afwikkeling door het verlies van een dierbare
  • Een onverwacht overlijden, waarbij er geen contact met de overledene was
  • (Het voorkomen van) onenigheid tussen de erfgenamen
  • Wens van de erfgenamen voor een onafhankelijke afwikkeling

Zelf een executeur kiezen tijdens uw leven

Iemand kan zelf in zijn/haar testament een executeur benoemen. Deze persoon wikkelt dan de nalatenschap af zoals de overledene (=erflater) in het testament heeft beschreven. U kunt in uw leven er voor kiezen om Galock Dienstverlening als executeur te benoemen in uw testament. Wij bespreken dan vooraf uw wensen, zodat uw nalatenschap afgewikkeld wordt, zoals u dat wenst.

Zelf een executeur kiezen tijdens uw leven

Als er geen executeur in het testament benoemd is, kunnen de erfgenamen er voor kiezen om een volmacht te geven aan Galock Dienstverlening om namens de erfgenamen de nalatenschap af te wikkelen. Alle erfgenamen moeten het daarover eens zijn.

Zelf een executeur kiezen tijdens uw leven

Er is geen standaardprijs te geven voor de afwikkeling: dit is maatwerk. Wij spreken met u de situatie door en zullen u een inschatting van de kosten geven.