Waar is bewindvoering niet voor bedoeld?

Waar is bewindvoering niet voor bedoeld?

Beschermingsbewind is niet bedoeld om schulden te saneren. Het is gericht op het voorkomen van nieuwe schulden en het stabiliseren van de financiën. Lijkt het mogelijk om bestaande schulden op korte termijn op te lossen? Dan kan de bewindvoerder wel in overleg bekijken of er een betalingsregeling getroffen kan worden met de schuldeiser(s).

Bij (zeer) problematische schulden geeft Galock Dienstverlening de schuldbemiddeling echter uit handen. We helpen dan om een procedure voor schuldbemiddeling aan te vragen via de gemeente waar de cliënt woont. Na een persoonlijke intake bij de gemeente, kan deze het schuldbemiddelingstraject opstarten. De schuldbemiddelaar, de bewindvoerder en de cliënt zullen dan samen proberen om het schuldprobleem op te lossen.

De bewindvoerder kan niet voorkomen dat schuldeisers de schulden verhogen met diverse kostenverhogende maatregelingen. Dit kunnen bijvoorbeeld rentekosten, incassokosten of deurwaarderskosten zijn. Een bewindvoerder kan ook niet voorkomen dat er deurwaarders aan de deur komen. Een bewindvoerder van Galock Dienstverlening kan er wel voor zorgen dat het bestaansminimum gehandhaafd blijft.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *