Curatele

Op deze pagina worden de volgende zaken besproken:

U kunt klikken op de verschillende punten om naar dat stuk tekst te gaan

Wat doen wij als uw curator?

Wij regelen uw geldzaken voor u. We doen dit zoveel mogelijk op een manier die prettig voor u is. Geldzaken zijn bijvoorbeeld:
* de vaste lasten betalen
* toeslagen aanvragen
* kwijtscheldingen aanvragen
* belastingaangifte doen.

Wij behartigen ook uw persoonlijke zaken. Dit betekent dat wij persoonlijke dingen regelen, zoals zorg en medische behandelingen. We doen dit zoveel mogelijk zoals u het zelf zou willen.

Als de rechter besluit dat u onder curatele wordt gesteld, dan maakt hij een beschikking op. Dat is een papier waarin staat dat u onder curatele bent gesteld. Als wij dit de beschikking hebben gekregen, gaan we voor u aan de slag.

Instanties en behandelaars

We sturen een brief naar alle instanties waar u mee te maken heeft. In deze brief staat dat we uw curator zijn. We regelen dat uw post rechtstreeks naar ons gestuurd wordt.
We sturen uw behandelaars en verzorgers ook een brief, waarin staat dat we uw curator zijn. Wij vragen het behandelplan en zorgplan op.

Geldzaken

We bespreken met u wanneer u leefgeld krijgt en hoeveel dit is. Dit geld storten wij op een leefgeldrekening. Van die rekening krijgt u een pinpas. Zo kunt u zelf bij dit geld.
We openen ook een beheerrekening. Wij zorgen ervoor dat alle inkomsten en uitgaven via de beheerrekening gaan. U kunt denken aan de huur, de belastingen en zorgkosten. U kunt zelf niet bij het geld op de beheerrekening. Alleen de bewindvoerder kan bij deze rekening. De bewindvoerder geeft u wel een overzicht van de betalingen van de beheerrekening.

Behandeling en verzorging

We praten ook uitgebreid met u over uw zorg of behandeling. We praten ook met mensen uit uw omgeving en met uw behandelteam. We komen regelmatig bij u langs. Zo kunnen we u en uw wensen leren kennen. Wij kijken dan ook of de verzorging aan u goed geregeld is.

Verantwoording afleggen

Wij moeten laten zien dat we uw geldzaken goed beheren. Ook moeten we laten zien dat we uw
persoonlijke zaken goed regelen. Daarom leggen we verantwoording aan u af. Ook leggen we eenmaal per jaar verantwoording af aan de kantonrechter.

Veelgestelde vragen

Ik wil extra leefgeld

U kunt met ons contact opnemen. We kijken dan samen of dit mogelijk is. De vaste lasten moeten altijd éérst betaald worden. U krijgt dus geen extra leefgeld als de vaste lasten dan niet meer betaald kunnen worden.

Ik wil een overzicht van alle betalingen

U heeft van ons een inlogcode gekregen. Daarmee kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina. Op deze pagina staan alle betalingen van uw beheerrekening en leefgeldrekening. Zo kun u precies zien wat er allemaal betaald is voor u.

Klik hier om naar uw persoonlijke pagina te gaan.

Ik heb toch post thuis ontvangen

Het is belangrijk dat wij alle post krijgen. Daarom vragen we u om de post zo snel mogelijk naar ons te sturen.

Ik wil een overeenkomst sluiten of ik wil trouwen.

Bespreek deze situatie met ons. We kunnen met u kijken naar de mogelijkheden. U mag dit echter niet doen zonder onze toestemming.

U heeft een klacht

We vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Bent u toch niet tevreden? Of heeft u ideeën over hoe het beter kan? Neem dan contact met ons op. We kijken graag samen hoe het anders of beter kan.

Vindt u dat we het samen toch niet goed kunnen oplossen? Dan kunt u een officiële klacht indienen. Daarvoor hebben wij een klachtenreglement. Om een klacht in te dienen, moet u dit reglement volgen.